Udostępnianie informacji publicznej

Data publikacji 12.02.2014

Udostępnianie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej


INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYM UDOSTĘPNIANE SĄ INFORMACJE PUBLICZNE


1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.

2. Na zapytanie ustne, w sytuacji konieczności udzielenia odpowiedzi pisemnej - zapytanie powinno być spisane i potwierdzone przez wnoszącego i przyjmującego.

3. Na zapytanie ustne nie mogą być udostępnione informacje w żądanej formie. Udostępnienie określonej formy powinno być wskazane w pisemnym wniosku.

4. Jeżeli informacje są ogólnie dostępne lub publikowane np. w internecie, Dzienniku Urzędowym - nie podlegają udostępnieniu na indywidualne zapytanie.

5. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgłoszone w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej nie podlegają opłacie 

6. Wniosek pisemny o udostępnienie informacji publicznej można przesłać pocztą tradycyjną na adres Komendy, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kmsekret@kmpsp.opole.pl  lub faxem: 77 400 20 31.

7. Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami). Zasady udostępniania informacji niejawnych reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182 poz. 1228).

Załączniki

  • 82.51 KB
    12.02.2014 14:45
    12.02.2014 14:52
    wniosek, udostępnienie informacji publicznej
Data publikacji 12.02.2014

Data modyfikacji 14.06.2016
Rejestr zmian
Autor : Iwona Florczyk

Osoba publikująca: Iwona Florczyk


Statystyka strony: 1222 wizyt