Rejestry, ewidencje, archiwa

Data publikacji 02.01.2014

Rejestry, ewidencje, archiwa KM PSP w Opolu

REJESTRY

 1. Rejestr skarg i wniosków

  Prowadzi Sekcja Organizacyjno-Kadrowa.

   
 2. Rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Miejskiego PSP

  Prowadzi Sekcja Organizacyjno-Kadrowa w rozbiciu na:
  - zarządzenia
  - decyzje
  - rozkazy
  - wytyczne i instrukcje

   
 3. Rejestr wydanych upoważnień do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

  Prowadzi Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza


    4. Archiwum zakładowe w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu prowadzone jest w oparciu o:

 • Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych
(Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 9, poz. 42)

oraz

 • Decyzję Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postepowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
(Dz.Urz.KG PSP z 2009r. Nr 1, poz.13)

 

   5. Petycje 

 

Załączniki

Data publikacji 02.01.2014

Data modyfikacji 11.10.2017
Rejestr zmian
Autor : Iwona Florczyk

Osoba publikująca: Ewa Szpyra
Sekcja Organizacyjno - Kadrowa

Statystyka strony: 1434 wizyt