Informacja o usługach wspierających komunikowanie się

Data publikacji 20.01.2015

Informacja o języku migowym i innych środkach komunikowania

Szanowni Państwo,

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy że w Komendzie Miejskiej PSP w Opolu  dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

  • Poczta Elektroniczna,
  • Numery faksów dostępne na stronach internetowych urzędu.

Aby skorzystać z usług Komendy Miejskiej PSP w Opolu ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz .DOC i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: kmsekret@psp.opole.pl
  • Faksem pod numer: 77 400 20 31
  • Listownie na adres:

Komenda Miejska PSP w Opolu
ul. Głogowska 24
45-315 Opole
 

z dopiskiem na kopercie „Formularz zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się”.
Telefoniczną informację o usłudze można uzyskać pod numerem telefonu: 77 400 20 02.

Zgłoszenia alarmowe za pomocą SMS-ów należy kierować na numer + 48 602 156 532. Numer ten obsługuje teren całego województwa opolskiego.

Data publikacji 20.01.2015

Data modyfikacji 06.02.2015
Rejestr zmian
Autor : Grzegorz Domaracki

Osoba publikująca: Grzegorz Domaracki
Wydział Kwatermistrzowsko-techniczny

Statystyka strony: 965 wizyt